Capillaire bloedafname bij HemoCue® Hb Analyzers

  • Laat de patiënt plaats nemen op een stoel. De vingers mogen niet te koud zijn. Zonodig de hand onder lauw stromend water houden. Te koude vingers resulteren in een te lage Hb-waarde.
  • U prikt niet in vingers met een ring. Dit in verband met stuwing.
  • Maak de vinger schoon met alcohol en veeg overtollig alcohol weg met een vezelvrij gaasje.
  • Vóór de vingerprik, de vingertop “voorbereiden” door druk uit te oefenen op het bovenste kootje met uw duim, door middel van een rollende beweging in de richting van de vingertop.
  • Druk met uw duim op het bovenste kootje en plaats uw wijsvinger zodanig aan de zijkant van de vinger van de patiënt, dat u lichtjes kunt drukken.
  • Druk de HemoCue® Safety Lancet stevig tegen de vinger voordat u die activeert. Dit helpt om een goede druppel te krijgen. De HemoCue® Safety Lancet is belangrijk omdat deze een optimale druppel genereert zodat u niet hoeft te stuwen. Let op: geen prikkers gebruiken van glucose stripmeters (genereren een veel kleinere bloeddruppel wat resulteert in meer stuwing). Flink stuwen resulteert in een te lage Hb-waarde.
  • Veeg de eerste 3 druppels weg met een vezelvrij gaasje. Dit voorkomt verdunning met weefselvloeistof en zorgt voor een betere doorbloeding.
  • Niet stuwen. Lichtjes wrijven kan geen kwaad. Zorg voor een grote druppel en houd de punt van de cuvette van bovenaf (zoals afgebeeld) in de druppel bloed. Wacht tot de cuvette geheel gevuld is en haal deze dan pas uit de druppel. Bijvullen mag niet. Is de cuvette niet goed gevuld, dan een nieuwe cuvette nemen en vullen (eerst een druppel wegvegen). Is de cuvette niet geheel gevuld dan resulteert dit in een te lage Hb-waarde.
  • Veeg het teveel aan bloed aan de buitenkant van de cuvette af met een vezelvrij doekje of gaasje. Let hierbij op dat u het open einde van de cuvette niet raakt. Het kan gebeuren dat er niet genoeg bloed in de cuvette zit. En dan kunt u foutieve waarden krijgen.
  • Controleer de cuvette op luchtbellen. Piepkleine luchtbelletjes aan de rand zullen de meting niet beïnvloeden. Bij twijfel altijd een nieuwe cuvette vullen.
Opmerking: Indien u gebruik maakt van een pot cuvetten dient u er rekening mee te houden dat wanneer de pot geopend is, de cuvetten maximaal drie maanden houdbaar zijn. De pot na iedere meting goed sluiten. Cuvetten zijn vocht- en temperatuurgevoelig.
 

Meer informatie?

Wij geven u graag meer informatie over deze of andere vragen. U bereikt ons via:
Mist u informatie op onze website?